Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

SATICI 

Ticari Ünvanı : JR GURME GIDA LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi : Emirgan Mah. Posta Yolu Cad. No:207 Reşitpaşa Sarıyer

E-mail : [email protected]

Satıcı Mersis No : 9484159153200001

Satıcı E-Posta Adresi : [email protected]

ALICI

Adı – soyadı : {UYE_AD} {UYE_SOYAD}

Adresi : {SATIS_TESLIMAT_ADRES}

Telefon : {UYE_TELEFON}

E-mail : {UYE_EMAIL}



 

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun(“Kanun”) ve 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik’ine (Yönetmelik) uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı'nın, ait www.jrgurme.com üzerinden Satıcı’ya ait ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve Satıcının anlaşmalı olduğu taşıyıcı tarafından teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların websitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecektir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ

Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve vergiler dahil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ürün

Cinsi

Miktarı

Ürün Bedeli

Teslim Bedeli

İndirim

Toplam Bedel (Vergiler Dahil)

Ödeme Şekli

             

Tek Çekim/Kredi Kartı

 

Ödeme Şekli ve Planı: Çevirimiçi sanal POS uygulaması üzerinden ..........Bankası kredi kartı ile ........... (yazıyla ..............................................) TL peşin  ödeme 

 

Siparişi takip eden  günü ürün temin edilerek taşıyıcı tarafından Alıcı’ya teslim edilecektir.  Teslim günü için ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

 

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.Ürünler stoklarla sınırlı olup, anlık sipariş durumuna göre sipariş edilen ürün temin edilemeyebilir.

 

SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ONLİNE KREDİ KARTI ÖDEME YÖNTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, IYZİCO TARAFINDAN ALICI'DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN BEDELİNİ IYZİCO DEMEKLE, ÜRÜN BEDELİNİ SATICIYA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR.

 

MADDE 4 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Mal/Hizmet’in Alıcı’ya taşıyıcı tarafından teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/hizmet, Alıcı'nın sipariş formunda ve sipariş sırasında seçtiğiniz tarih ve (varsa) saatte veya saat aralığı içerisinde işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

 

MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Mal/Hizmet’in teslimat masrafları Alıcı'ya aittir. Taşıyıcı malı Alıcı adına Satıcı’dan teslim alarak fişi veya faturası ile birlikte Alıcı’ya teslim etmekle mükelleftir. Alıcı ürünü satın almadan önce Taşıyıcı ’ya ödeyeceği teslim masrafını da görüntüleyebilecektir.  Malın teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı Mal/Hizmet’i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesinden 1 gün sonra teslim edilmesi için hazırlayarak Taşıyıcı ’ya teslim eder. Alıcı’nın ürünü teslim bedeli dahil olarak almayı kabul etmesinden itibaren herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet  bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ve Taşıyıcı Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Websitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı ve Taşıyıcı   tarafından verilen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. 

 

Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve Taşıyıcı  tarafından verilen teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. 

 

Alıcı’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene edecek tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti Taşıyıcı ’dan teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından Taşıyıcı ’dan teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir.

 

Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında satın aldığı ürünlerin içeriklerini bildiğini, ürünlerin alerjen bileşenler içerebileceğini, ürün seçiminin kendisi tarafından yapıldığını, ürün içerikleri hakkında detaylı olarak bilgilendirildiğini beyan ve kabul eder.

 

MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE SORUMLULUKLARI

Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ve fiş/faturası ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.Satıcı mal/hizmetin Taşıyıcı ;’ya teslim anına kadar bu hususlardan sorumlu olmakla birlikte Taşıyıcı  mal/hizmetin Satıcı’dan teslim alınarak Alıcı’ya teslim edilmesi anına kadar sorumlu olacaktır. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde Taşıyıcı ’ya teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı veya Taşıyıcı  sorumlu tutulamaz.

Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Satıcı bu yükümlülüğüne aykırı davranır ise tüketici işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme’nin feshi durumunda, Satıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde tüketiciye geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

 

Satıcı ürün içeriklerini tam olarak belirtmekle yükümlüdür. İlgili ürünlerin sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak üretilip, paketlenmesinden sorumludur. Bu sorumlulukların yerine getirildiği durumda dahi oluşabilecek zararlardan Satıcı sorumlu değildir. Alıcı’nın alerjen uyarısına rağmen ürünü alıp tüketmesi kendi sorumluluğunu doğuracaktır. Bu kapsamda yaşanacak herhangi bir zarardan Satıcı sorumlu değildir.

 

MADDE 8 – CAYMA HAKKI 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. Fıkrası kapsamında ilgili hükümleri uyarınca;   işbu Sözleşme kapsamında ifa edilen ürün/hizmetler CAYMA HAKKI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. ÜRÜNLE ALICI’NIN KİŞİSEL İHTİYAÇLARI VE TALEBİ DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANACAK OLUP, CAYMA HAKKINA KONU OLMAYACAKTIR.

 

MADDE 9 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Tüketiciler, Satıcı veya Taşıyıcı  ile sorunları olursa, sorunu Satıcı’nın veya Taşıyıcı ’yla çözememesi durumunda, mal/hizmet bedeline göre Alıcı Tüketici Hakem Heyetlerine yahut Tüketici Mahkemelerine uyuşmazlığın çözümü için başvurma hakkına sahiptir.

 

MADDE 10 - MAL/HİZMETİN FİYATI

Mal/hizmetin peşin fiyatı, peşinat fiyatı sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı veya Yemek Sepeti tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair satış fiyatına yansıtılır.

 

MADDE 11 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

MADDE 12 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın,resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 13 - YÜRÜRLÜK 

13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda Ön Bilgilendirme Formu ile birlikte onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir. 

SATICI[ ]           

{SITE_AD} 

ALICI

{UYE_AD} {UYE_SOYAD}
{SATIS_TESLIMAT_ADRES}